UAB “Apskaitos valdymas” yra paslaugas teikianti įmonė.
Bendrovė įregistruota  Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre 2005 m. birželio 23 d. Registracijos  numeris 075379. Bendrovės kodas  300125380.

Mokesčių mokėtojų registre Bendrovė įregistruota pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja ir jai suteiktas PVM mokėtojo kodas LT100001848710.

Bendrovė įregistruota Lietuvos Auditorių Rūmų registre 2005 m. rugsėjo 12 Nr. 001236 ir įrašyta į Lietuvos Respublikos  audito įmonių sąrašą , kurios  turi teisę atlikti audito paslaugas.

Bendrovės veikla apdrausta  bendrosios  civilinės atsakomybės draudimu.

Bendrovėje vykdoma veikla atliekama laikantis :
- profesinės veiklos etikos reikalavimų;
- konfidencialumo;
- profesionalumo principų.


         

© 2009 Visos teisės priklauso UAB "Apskaitos valdymas" ........... sukurė www.fatcathouse.com